03 January 2006

Better WMF v4.02

AutoCAD omogućava izvoz crteža u vektorski format WMF pomoću komandi EXPORT ili WMFOUT. I pored nekoliko parametara koje je moguće podesiti u verziji AutoCAD 2006, rezultat koji se dobija često ne zadovoljava potrebe razmene podataka iz AutoCAD-a u neki drugi program. BETTER WMF v4.02 je vlasništvo holandske firme Furix i predstavlja dodatak za AutoCAD.  Korisna adresa je: www.furix.com

Inventor EMEA 2005 konkurs

Završen je konkurs - Autodesk Inventor EMEA 2005. Na takmičenju je bilo više od 300 učesnika iz različitih oblasti mašinstva u kojima se koriste programi Autodesk Inventor Series i Autodesk Inventor Professional. Prvu nagradu (Radna stanica HP xw4300) je dobila nemačka firma RICO-Maschinenbau koja je pomoću Inventora konstruisala postrojenje za zatvaranje pivskih flaša (42.000 flaša na sat). Ostale nagrade i učesnika konkursa možete pogledati na adresi: Inventor Design Gallery.   

 

Istorijat AutoCAD-a

Na strani Shaan Hurley-a možete pogledati nezvaničnu verziju razvoja AutoCAD-a od verzije 1.0 (1982 godina) do verzije 20 (AutoCAD 2006 - mart 2005 godina). Strana je veoma bogato ilustrovana fotografijama: autora, dokumentacije koja se isporučuje uz program, disketa, kutija, crteža, naslova iz novina itd. Shaan Hurley je Autodesk Technical Marketing Manager za AutoCAD i menadžer beta programa firme Autodesk.

 

27 March 2005

Online AutoCAD 2006

Probajte potpunu verziju AutoCAD-a 2006 na webu 30 dana besplatno. Za ovakav način rada neophodna vam je dobra internet veza. Performanse programa su nešto sporije nego kada program instalirate na lokalnom računaru.

Korisna adresa

22 March 2005

AutoCAD 2006 u prodaji!

AutoCAD 2006 i AutoCAD LT 2006 su u prodaji. Isporuka softvera počinje od danas 22/3/2005.

15 March 2005

Fillet+SHIFT, Rotate, Scale

Neke od komandi za izmene su poboljšane u verziji AutoCAD 2006. U radu sa komandom Fillet moguće je koristiti taster SHIFT.
Select second object or shift-select to apply corner:
U trenutku selektovanja drugog objekta držite pritisnut taster SHIFT. Bez obzira koliki je poluprečnik zaobljavanja objekti će se produžavati ili skraćivati u zavisnosti od mesta pokazivanja objekata. U ranijim verzijama za ovaj trik je bilo neophodno podesiti poluprečnik zaobljavanja 0 i uključiti opciju Trim.

U komandama ROtate i SCale dodata je opcija Copy. Konačno je moguće više puta rotirati ili uvećati/umanjiti izabrane objekte u toku jedne komande. Ranije je višestruko rotiranje ili "skaliranje" bilo moguće samo korišćenjem gripova.

Oficijelna najava novog AutoCAD-a

Autodesk je objavio izlazak novog AutoCAD-a 2006. Ovo je 20-a verzija AutoCAD-a od 1982. godine. Pored AutoCAD-a u narednih mesec dana na tržištu treba da se pojavi još 24 proizvoda familije 2006 iz različitih oblasti: visokogradnja, niskogradnja, proizvodno mašinstvo, GIS itd.

11 March 2005

AutoCAD 2006 - Izvoz atributa

U verziji AutoCAD 2006 vrednosti atributa je moguće izvesti u fajl formata: CSV, MDB, XLS ili TXT (template). Nova osobina je izvoz podataka u AutoCAD tabelu. Posle zadavanje komande EATTEXT u nekoliko dijalog prozora se biraju način selektovanja simbola, atributa i njihovih vrednosti. U dijalog prozoru Attribute Extraction - Finalize Output (Page 4 of 6) pored uključenog prekidača External File moguće je uključiti prekidač AutoCAD table. U sledećem dijalog prozoru zadaju se naziv tabele i parametri stila tabele. Polja u tabeli je moguće definisati matematičkim izrazima slično kao u MS Excelu. Na ovaj način se mnogo brže i kvalitetnije crtaju specifikacije, sastavnice, tabele itd.
Kasnije je umetnutu tabelu moguće ažurirati u skladu sa tekućim vrednostima u atributima.

09 March 2005

Stil kotiranja u verziji 2006

U stilu kotiranja (komanda DIMSTYLE) moguće je zadati dužinu pomoćne kotne linije od glavne kotne linije ka predmetu koji se kotira (Prekidač Fixed length extension lines i polje Length). Takođe je moguće zadati tip linije za pomoćne kotne linije, kao i novi način crtanja razlomljene pomoćne kotne linije kod kotiranja poluprečnika. U verziji AutoCAD 2006 postoji i nova komanda DIMARC za kotiranje ukupne dužine ili segmenta kružnog luka, kao i lučnog segmenta polilinije.

08 March 2005

AutoCAD 2006!

Embargo na informacije o novoj verziji AutoCAD-a je upravo ukinut. Svi beta sajtovi koji su bili pod ugovorom do 15. marta 2005-te godine od danas mogu slobodno da pišu o osobinama AutoCAD-a 2006. Pojavljivanje verzije na tržištu se očekuje najkasnije do kraja marta. U Srbiji prodaja počinje 15. marta.

Razvijanje verzije AutoCAD 2006 (code name Rio) je počelo krajem proleća 2004-te godine. Prva veoma stabilna alfa verzija je izašla 31.avgusta 2004. godine. U testiranju softvera od prve alfa verzije je učestvovalo 50 ljudi (beta-site) u svetu. Na prvoj alfa verziji je učestvovalo samo 3 sajta iz Evrope, među njima i autor ovih redova. U testiranju narednih nekoliko alfa i beta verzija u toku 6 meseci je učestvovalo više od 1.500 ljudi. U Rio projektu u okviru diskusionih grupa je postavljeno više desetina hiljada pitanja.
U narednih nekoliko nedelja ću pokušati da Vam predstavim i prikažem najvažnije nove osobine AutoCAD-a 2006.

Dinamički simboli u verziji AutoCAD 2006

Dinamički simboli (blocks) su veoma važan i značajan novitet u AutoCAD-u 2006. Korisniku je na raspolaganju više desetina parametara i funkcija pomoću kojih je moguće definisati kasnije ponašanje simbola u smislu promene na celom simbolu ili na određenim objektima koji definišu simbol. Naprimer, moguće je definisati uvećanje/umanjenje, rotiranje, kopiranje, preslikavanje, izbor veličine simbola sa padajuće liste ili tabele itd.